3. REQUERIMENT al Departament de JUSTÍCIA sobre els COMPTES del COL·LEGI

Presentants:

[Nom i DNI]

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ENTITATS JURÍDIQUES

Barcelona 9 de març de 2010

Senyor / a

El passat dissabte dia 6 de març es va publicar en diversos diaris la notícia per la qual es posava en coneixement que el Departament de Justícia no trobava cap irregularitat en els comptes del Col·legi de Periodistes de Catalunya.


Ens sorprèn que, sent part en l’expedient obert, en el que a petició seva vam aportar informació, no se’ns comuniqui formalment la resolució que s’hagi dictat o acord adoptat de qualsevol classe fins i tot d’arxiu.

En qualsevol cas hem de reiterar que si l’auditor de comptes, manifesta en l’auditoria anual que “no pot emetre opinió” i efectua salvetats pel que fa referència a [….] i a [….], es a dir sobre els comptes de la institució Col.legi de Periodistes, això és més que una simple excepció, és una NO OPINIÓ ja que l’auditor no ha disposat de la informació comptable necessària sent ja de per si una greu irregularitat.

La comptabilitat de qualsevol entitat, institució o organisme, segons normes comptables generalment acceptades ha de permetre conèixer l’estat d’ingressos i despeses i això és precisament el que no pot saber-se de la comptabilitat del Col·legi de Periodistes.

Si la notícia apareguda en premsa és certa i s’ha dictat una resolució o acord o qualsevol altre tipus de decisió sense que se’ns hagi comunicat personalment, i si algú ha tingut coneixement de la mateixa i s’ha filtrat als mitjans, considerem que aquesta actuació suposa una ingerència intolerable en el procés electoral del Col·legi de Periodistes, havent en el seu cas el departament, obrir una investigació i depurar les responsabilitats que procedeixin.

Tanmateix si la noticia apareguda és correcte en el sentit que el Departament de Justícia no pot emetre una opinió o informe comptable vinculant, considerem per tant que no es poden desmentir les irregularitats i que el que procedeix es remetre l’expedient al Departament d’Economia i Finances a fí de que aquest es pugui pronunciar sobre aspectes purament econòmics.

Per això,

Demanem:

a.– Que per al supòsit que hi hagi alguna resolució, acord o decisió que determini la inexistència d’irregularitats comptables en el Col.legi de Periodistes de Catalunya, procedir a la comunicació a aquesta part.

b.- Que per al supòsit que hi hagi un informe previ, vinculant o no, s’ens doni trasllat d’aquest informe.

c.- S’ens comuniqui el nom de l’instructor del expedient, intervinguents, i redactor de l’informe i en el seu cas de la resolució, acord o decisió.

d. – Que per al supòsit que no existeixi resolució, acord o decisió en el sentit abans exposat que el Departament procedeixi a efectuar una investigació per depurar responsabilitats per la filtració d’una notícia a la premsa

e. – Que per al supòsit que no existeixi resolució, acord o decisió en el sentit abans exposat que el Departament procedeixi a fer una nota de premsa desmentint la notícia apareguda.

f.- En ultima instància remetre l’expedient al Departament d’Economia i Finances perquè aquest emeti una opinió vinculant sobre si els comptes del Col·legi de Periodistes de Catalunya reflecteixen fidedignament la situació econòmica de l’institució i si les auditories presenten salvetats i reserves que consta que hagin estat subsanades.

Firmat:

Guanya el Periodisme

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: